Ερωτήσεις

Γιατί «Προχωρώ»;

Διότι η Κύπρος κατατάσσεται 20η μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE): βαθμολογία 56,3 μονάδων (2019), έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 67,4 μονάδων. Ο τομέας με τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι αυτός της εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων (28,2 μονάδες). Η συμμετοχή γυναικών σε υπουργικά συμβούλια, στην Κύπρο, είναι μικρότερη από χώρες όπως η Τουρκία, το Σουδάν, το Αφγανιστάν και ο ΟΗΕ κατατάσσει τη χώρα μας στην 149η θέση σε ό,τι αφορά την παρουσία γυναικών στην πολιτική (από 108η το 2019 – Women in Politics, UN Women).

Διότι η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες ανέλιξης αποτελούν ευθύνη όλων μας. Ανδρών και Γυναικών.

Γιατί είναι σημαντικό να αλλάξει αυτό;

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο.

Και τι προτείνει το Δημοκρατικό Κόμμα;

Είναι η ώρα να κάνουμε περισσότερα για την βία κατά των γυναικών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, την εξισορρόπηση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, την ισότιμη πρόσβαση σε μηχανισμούς δικαιοσύνης και νομικών παραπόνων, την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση, την εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στη διαδικασία του προϋπολογισμού (gender budgeting), την εξάλειψη νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας, την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σε όλα τα προγράμματα και πολιτικές (gender mainstreaming), την αποτελεσματική ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Δήμων και Κοινοτήτων, την προώθηση μέτρων ώστε σύγχρονοι σχεδιασμοί για την εκπλήρωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, να στηρίζονται στη λογική της ισότητας των φύλων.