\
Θέλουμε τη
γνώμη σας
Προχωρώ. Προχωράς. Η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες ανέλιξης αποτελούν ευθύνη όλων μας. Ανδρών και Γυναικών.
Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις (1: διαφωνώ απολύτως, 10: συμφωνώ απολύτως);
Είμαι ικανοποιημένος/η από την αντιπροσώπευση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων.
Η αντιπροσώπευση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων είναι ανάλογη των δυνατοτήτων και των προσόντων τους.
Η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων μπορεί να ενισχύσει την ορθολογιστική λειτουργία του κράτους.
Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων δημιουργεί κενό δημοκρατίας.
Θεωρείτε ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων είναι ενδεικτική των διακρίσεων που υφίσταται εις βάρος της η γυναίκα στην Κυπριακή Κοινωνία;
Πού αποδίδετε περισσότερο τη μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων;
Ποια πρακτικά μέτρα θεωρείτε ότι θα διευκόλυναν την εμπλοκή της γυναίκας στα κοινά, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις επαγγελματικής και πολιτικής ανέλιξης;
Ποιο από τα ακόλουθα μέτρα θεωρείτε ως την πρακτικά καλύτερη μέθοδο αντιμετώπισης των προκαταλήψεων εις βάρος των γυναικών;
Επιλέγοντας να συμπληρώσω τα στοιχεία μου (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση), συναινώ στην επεξεργασία τους με τον τρόπο που περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποθήκευση Ερωτηματολογίου